ประวัติองค์กร 

ประวัติองค์กร

 


     บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของนักการตลาดและมีทีมวิศวกร

ที่มีประสบการณ์มากว่า 30 ปี โดยมีแนวคิดที่ต้องการนำเอาประสบการณ์ เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

ในเชิงธุรกิจที่มีความซับซ้อนมีการแข่งขันที่สูงในยุคโลกาภิวัฒน์ และคลื่นดิจิตอลยุคใหม่ ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง(UPS) ยี่ห้อ ZIRCON พร้อมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบอุปกรณ์แก้ปัญหาทางด้านไฟฟ้าต่างๆ ครบวงจรจากโรงงานผู้ผลิตชั้นนำของโลก

     บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ ผู้ได้รับมาตรฐานการผลิต,การตรวจสอบคลังสินค้า,การจัดส่ง,การขาย,การตลาดและการบริการหลังการขายของเครื่องจ่ายกระแสไฟสำรองต่อเนื่อง(UPS)ตามระบบมาตรฐานการบริหารงานและระบบตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO900 และได้ผ่านระบบตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ก่อนจะนำสินค้าออกจำหน่ายอย่างเคร่งครัด

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินการ

      บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิต นำเข้าผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งจัดจำหน่าย ดังกล่าว ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะปกป้องข้อมูล ของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้หมดอุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน ไฟกระพริบไฟกระชาก ความถี่เปลี่ยนแปลง หรือสัญญาณรบกวนในระดับต่างๆ

      บริษัทฯมีความแตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและทีมงานที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญซึ่งได้รับการอบรมจากบริษัทแม่อย่างต่อเนื่องสามารถให้การบริการที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ต่างๆได้ทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยจุดแข็งที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางธุรกิจได้

     ผลิตภัณฑ์ที่รับประกันได้ว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดจากการใช้เครื่องมือและการบริหารจัดการการผลิตสมัยใหม่รวมถึงการได้รับมาตรฐานสากลต่างๆอย่างครบถ้วนพร้อมทีมงานวิจัยที่จริงจังกับการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรและสถาบันที่สำคัญทั่วโลก

      บริษัทฯ มีความถนัดและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการตลาดและวิศวกรรม พร้อมทั้งประสบการณ์การให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เหมือนคู่แข่งรายอื่น สิ่งหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ มีความแตกต่าง คือ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่นำเข้ามาจัดจำหน่ายจะเน้นคุณภาพ ความคุ้มค่าของราคา และการบริการหลังการขายที่รวดเร็วเป็นธรรม รวมทั้งมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมตอบสนองได้ในทุกระดับความต้องการอย่างแท้จริงและยินดีที่จะรับฟังความต้องการของลูกค้า โดยจะติดตามผล เสนอทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าคุ้มค่าเหมาะสมกับการลงทุนมากที่สุด

 

                                                                                     

Visitors: 95,365